Výroční členská schůze

4.2.2014 Kategorie: Výbor Autor: Miroslav Horák

Výbor Jachetního oddílu TJ Lokomotiva Plzeň Vás zve na Výroční členskou schůzi,
která se bude konat


v pátek 14. února 2013 od 18:00 hodin

v klubovně oddílu na Boleváku.

PROGRAM:
1. Úvod, volba komisí
2. Zpráva o činnosti oddílu
3. Členská základna
4. Zpráva o sportovní činnosti v roce 2013
5. Zpráva o hospodaření a údržbě
6. Zpráva kontrolní komise
7. Zpráva z konference ČSJ v Praze
8. Termínová listina pro rok 2014, návrh služeb
9. Hlasování o důvěře/prodloužení mandátu výboru na další období
10. Diskuse – různé
11. Závěr – usnesení na základě předložených návrhů

Za výbor oddílu Vás zve
Miroslav Horák