Pozvánka VČS 2017

17.2.2017 Kategorie: Výbor Autor: Miroslav Horák

Výbor Jachetního oddílu TJ Lokomotiva Plzeň Vás zve na Výroční členskou schůzi, která se bude konat

v pátek 24. února 2017 od 18:00 hodin

v klubovně oddílu na Boleváku.

PROGRAM:

  1. Zahájení a úvod
  2. Volba komisí
  3. Zpráva o činnosti oddílu
  4. Členská základna
  5. Zpráva o hospodaření a údržbě
  6. Zpráva o sportovní činnosti
  7. Zpráva kontrolní komise
  8. Termínová listina pro rok 2017, návrh služeb
  9. Diskuse – různé
  10. Závěr – usnesení na základě předložených návrhů

Za výbor oddílu Vás zve

Miroslav Horák